Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP 16/2010
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2010-09-24; do godz. 10:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -494136
Data i czas opublikowania: 2010-09-28 15:56:00

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -60583
Data i czas opublikowania: 2010-09-21 14:57:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -268649
Data i czas opublikowania: 2010-09-16 15:34:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -37849
Data i czas opublikowania: 2010-09-16 15:33:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl