Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO72/2017
Rodzaj postępowania
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2017-11-17 godz. 12:15
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -386496
Data i czas opublikowania: 2017-11-24 13:12:38

Odpoeirdzi na pytania wykonawców
Rozmiar -63294
Data i czas opublikowania: 2017-11-15 10:33:07

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -244040
Data i czas opublikowania: 2017-11-08 11:38:57


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl