Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa licencji Microsoft OVS-ES.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO73/2017
Rodzaj postępowania
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2017-11-15 godz. 12:00
Protokół z wyboru oferty - unieważnienie
Rozmiar -510134
Data i czas opublikowania: 2017-11-17 08:47:25

Zmiana treści zaproszenia do złożenia oferty
Rozmiar -685371
Data i czas opublikowania: 2017-11-13 14:23:54

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -168109
Data i czas opublikowania: 2017-11-09 15:34:29


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl