Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie portalu internetowego
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP 19/2010
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2010-10-29; do godz. 10:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -975718
Data i czas opublikowania: 2010-11-09 15:31:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozmiar -23632
Data i czas opublikowania: 2010-10-25 18:00:00

Odpowiedzi na pytania wykonawcy
Rozmiar -191549
Data i czas opublikowania: 2010-10-25 18:00:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -47680
Data i czas opublikowania: 2010-10-21 16:00:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -406838
Data i czas opublikowania: 2010-10-21 16:00:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl