Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa zestawu ręcznego skanera do modelowania obiektów zabytkowych wraz z oprogramowaniem.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   1/2017
Rodzaj postępowania
   Zapytanie ofertowe
Termin skladania ofert
   2017-12-13 godz. 12:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -561501
Data i czas opublikowania: 2017-12-14 15:22:01

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -86300
Data i czas opublikowania: 2017-12-11 16:51:16

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -84564
Data i czas opublikowania: 2017-12-11 13:58:49

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -101399
Data i czas opublikowania: 2017-12-11 09:14:30

Formularz ofertowy
Rozmiar -84480
Data i czas opublikowania: 2017-12-05 13:01:15

Zapytanie ofertowe
Rozmiar -160448
Data i czas opublikowania: 2017-12-05 13:00:16


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl