Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa myjki wysokociśnieniowej i parownicy.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   2/2017
Rodzaj postępowania
   Zapytanie ofertowe
Termin skladania ofert
   2017-12-13 godz. 12:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -975097
Data i czas opublikowania: 2017-12-14 15:23:26

Formularz ofertowy
Rozmiar -100352
Data i czas opublikowania: 2017-12-05 13:06:41

Zapytanie ofertowe
Rozmiar -177858
Data i czas opublikowania: 2017-12-05 13:03:30


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl