Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Realizacja w systemie zaprojektuj - wybuduj zadania polegającego na modernizacji istniejącego i budowie nowego budynku dla potrzeb Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy PWSZ w Nysie
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP 01/2011
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2011-02-02; do godz. 10:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -590896
Data i czas opublikowania: 2011-02-03 15:31:00

odpowiedź na pytania Wykonawców
Rozmiar -1024
Data i czas opublikowania: 2011-01-27 15:51:00

odpowiedź na pytanie Wykonawcy
Rozmiar -913016
Data i czas opublikowania: 2011-01-21 10:49:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Rozmiar -25037
Data i czas opublikowania: 2011-01-19 15:55:00

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -3928409
Data i czas opublikowania: 2011-01-19 15:49:00

Załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt Budowlany
Rozmiar -22413081
Data i czas opublikowania: 2011-01-18 15:36:00

Załącznik nr 9 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy
Rozmiar -33895512
Data i czas opublikowania: 2011-01-18 15:27:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -484228
Data i czas opublikowania: 2011-01-18 15:22:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -73253
Data i czas opublikowania: 2011-01-18 15:21:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl