Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa oprogramowania antywirusowego.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP1/2018
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2018-03-06
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -382315
Data i czas opublikowania: 2018-03-08 14:58:24

Informacja z otwarcia ofert.
Rozmiar -435255
Data i czas opublikowania: 2018-03-06 13:30:22

Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna
Rozmiar -28144
Data i czas opublikowania: 2018-02-26 13:06:49

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Rozmiar -295246
Data i czas opublikowania: 2018-02-26 13:06:25

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -4492277
Data i czas opublikowania: 2018-02-26 13:06:09


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl