Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu RTV
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP 03/2011
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2011-02-18; do godz. 10:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -925201
Data i czas opublikowania: 2011-03-01 14:30:00

Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Rozmiar -65660
Data i czas opublikowania: 2011-02-16 12:32:00

Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Rozmiar -64956
Data i czas opublikowania: 2011-02-14 11:20:00

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -78294
Data i czas opublikowania: 2011-02-11 13:10:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -48693
Data i czas opublikowania: 2011-02-10 14:06:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -227418
Data i czas opublikowania: 2011-02-10 14:06:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl