Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa laptopów, drukarek, projektorów i kamery cyfrowej
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP 04/2011
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2011-04-28; do godz. 10:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -1924025
Data i czas opublikowania: 2011-04-29 14:55:00

odpowiedź na pytania Wykonawców
Rozmiar -149356
Data i czas opublikowania: 2011-04-22 12:25:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -325299
Data i czas opublikowania: 2011-04-20 09:47:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -45827
Data i czas opublikowania: 2011-04-20 09:47:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl