Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Podniesienie praktycznych kompetencji studentów kierunku Finanse i Rachunkowość, poprzez udział w szkoleniach, kursach, warsztatach.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP2/2018
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2018-05-02 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -445441
Data i czas opublikowania: 2018-05-09 15:15:18

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -828125
Data i czas opublikowania: 2018-05-04 10:38:29

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -940294
Data i czas opublikowania: 2018-05-02 13:50:12

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
Rozmiar -317023
Data i czas opublikowania: 2018-04-24 12:29:10

Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu
Rozmiar -316373
Data i czas opublikowania: 2018-04-24 12:28:16

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -317843
Data i czas opublikowania: 2018-04-19 12:36:25


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl