Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Podniesienie praktycznych kompetencji studentów kierunku Kosmetologia, poprzez udział w szkoleniach, kursach, warsztatach.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP3/2018
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2018-04-27 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -436603
Data i czas opublikowania: 2018-05-09 15:15:39

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -1161097
Data i czas opublikowania: 2018-05-02 13:54:02

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -879025
Data i czas opublikowania: 2018-04-30 13:17:35

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -345427
Data i czas opublikowania: 2018-04-19 12:47:04


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl