Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Podniesienie praktycznych kompetencji studentów kierunku Dietetyka, poprzez udział w szkoleniach, kursach, warsztatach.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP8/2018
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2018-04-27 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -375100
Data i czas opublikowania: 2018-05-09 15:17:45

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -849948
Data i czas opublikowania: 2018-05-04 14:40:03

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -763198
Data i czas opublikowania: 2018-04-30 12:24:23

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -374856
Data i czas opublikowania: 2018-04-19 13:04:42


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl