Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenia z zakresu: „Kompetencje z zakresu tworzenia aplikacji w oparciu o platformę Windows Azure (Certyfikat autoryzowanego ośrodka szkoleniowego) dla studentów Informatyki”
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP12/2018
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2018-04-27 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -318177
Data i czas opublikowania: 2018-05-09 15:18:50

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -433787
Data i czas opublikowania: 2018-05-02 14:33:56

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -344271
Data i czas opublikowania: 2018-04-30 13:11:46

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -268308
Data i czas opublikowania: 2018-04-19 13:19:45


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl