Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie z programu komputerowego Revit Architecture - stopień I
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP14/2018
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2018-05-02 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -291245
Data i czas opublikowania: 2018-05-10 08:41:11

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -383666
Data i czas opublikowania: 2018-05-08 12:00:30

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -294047
Data i czas opublikowania: 2018-05-08 10:39:37

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -268509
Data i czas opublikowania: 2018-04-24 08:53:57


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl