Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Podniesienie praktycznych kompetencji studentów kierunku Finanse i Rachunkowość, poprzez udział w szkoleniach, kursach, warsztatach
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP20/2018
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2018-05-14 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -433414
Data i czas opublikowania: 2018-05-17 14:04:18

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -1204057
Data i czas opublikowania: 2018-05-15 14:10:13

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -807808
Data i czas opublikowania: 2018-05-15 14:09:58

Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana terminu realizacji zamówienia
Rozmiar -301096
Data i czas opublikowania: 2018-05-07 23:40:05

Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu - znak postępowania ZP20-2018
Rozmiar -106386
Data i czas opublikowania: 2018-05-07 23:39:35

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -301598
Data i czas opublikowania: 2018-05-04 14:50:31


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl