Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa wyposażenia dla Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy PWSZ w Nysie - część I
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP 07/2011
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2011-07-14; do godz. 10:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -477140
Data i czas opublikowania: 2011-07-15 14:00:00

odpowiedź na pytania Wykonawców
Rozmiar -340423
Data i czas opublikowania: 2011-07-11 15:18:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -56749
Data i czas opublikowania: 2011-07-06 14:50:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -397408
Data i czas opublikowania: 2011-07-06 14:50:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl