Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Podniesienie praktycznych kompetencji studentów kierunku Jazz i muzyka estradowa, poprzez udział w szkoleniach, kursach, warsztatach: Warsztaty muzyki elektronicznej – użytkowej.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP21/2018
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2018-05-22 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -334993
Data i czas opublikowania: 2018-05-25 09:13:29

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -416214
Data i czas opublikowania: 2018-05-23 09:16:44

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -325807
Data i czas opublikowania: 2018-05-23 09:16:32

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -275408
Data i czas opublikowania: 2018-05-14 13:50:12


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl