Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Opracowanie podręcznika szkoleniowego oraz zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w dziedzinach związanych z kierunkami nauczania.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP22/2018
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2018-05-22 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -335581
Data i czas opublikowania: 2018-05-25 09:13:52

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -430010
Data i czas opublikowania: 2018-05-23 15:02:52

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -348568
Data i czas opublikowania: 2018-05-23 10:38:12

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -307286
Data i czas opublikowania: 2018-05-14 15:13:12


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl