Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Remont Domu Studenta przy ul. Kościuszki 2 w Nysie - etap I.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP24/2018
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2018-06-05 godz. 10:30
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Rozmiar -472298
Data i czas opublikowania: 2018-06-05 15:02:16

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -394890
Data i czas opublikowania: 2018-06-05 12:31:24

Załączniki nr 1 - 5 do SIWZ - wersja edytowalna
Rozmiar -34401
Data i czas opublikowania: 2018-05-16 14:53:36

Załącznik nr 8 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Rozmiar -529153
Data i czas opublikowania: 2018-05-16 14:53:16

Załącznik nr 7 - Przedmiar robót
Rozmiar -291521
Data i czas opublikowania: 2018-05-16 14:53:01

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Rozmiar -447968
Data i czas opublikowania: 2018-05-16 14:52:39

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -6268608
Data i czas opublikowania: 2018-05-16 14:52:28


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl