Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenia z zakresu programu wspomagającego tłumaczenie MEMOQ
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP27/2018
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2018-06-06 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -295862
Data i czas opublikowania: 2018-06-12 15:11:06

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -424777
Data i czas opublikowania: 2018-06-08 14:48:57

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -327495
Data i czas opublikowania: 2018-06-08 11:45:38

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -278168
Data i czas opublikowania: 2018-05-29 12:33:53


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl