Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz dostawa sprzętu komputerowego.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP25/2018
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2018-07-10 godz. 10:30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 1
Rozmiar -825751
Data i czas opublikowania: 2018-07-27 14:32:48

unieważnienie postępowania - Część 2
Rozmiar -851721
Data i czas opublikowania: 2018-07-13 08:25:30

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -1445798
Data i czas opublikowania: 2018-07-10 13:44:06

Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania Wykonawców
Rozmiar -51861
Data i czas opublikowania: 2018-06-26 15:11:03

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -4667810
Data i czas opublikowania: 2018-06-26 15:10:16

Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna
Rozmiar -1754005
Data i czas opublikowania: 2018-05-30 12:52:38

Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy - Część 2
Rozmiar -187644
Data i czas opublikowania: 2018-05-30 12:51:28

Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt umowy - Część 1
Rozmiar -304871
Data i czas opublikowania: 2018-05-30 12:51:00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Rozmiar -526488
Data i czas opublikowania: 2018-05-30 12:50:02

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -197936
Data i czas opublikowania: 2018-05-30 12:49:37


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl