Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Remont Domu Studenta przy ul. Kościuszki 2 w Nysie - etap I.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP31/2018
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2018-06-21 godz. 10:30
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Rozmiar -477743
Data i czas opublikowania: 2018-06-25 09:52:05

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -400065
Data i czas opublikowania: 2018-06-21 14:43:41

Załączniki nr 1 - 5 do SIWZ - wersja edytowalna
Rozmiar -34696
Data i czas opublikowania: 2018-06-06 10:57:03

Załącznik nr 8 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Rozmiar -529153
Data i czas opublikowania: 2018-06-06 10:56:38

Załącznik nr 7 - Przedmiar robót
Rozmiar -291521
Data i czas opublikowania: 2018-06-06 10:56:14

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Rozmiar -447942
Data i czas opublikowania: 2018-06-06 10:55:54

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -6267835
Data i czas opublikowania: 2018-06-06 10:55:29


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl