Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Remont Domu Studenta przy ul. Kościuszki 2 w Nysie - etap II - dostosowanie budynku do przepisów ppoż.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP33/2018
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2018-06-28 godz. 10:30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -678635
Data i czas opublikowania: 2018-07-03 12:43:06

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -328686
Data i czas opublikowania: 2018-06-28 11:23:08

Ekspertyza techniczna - Załącznik nr 7 do SIWZ
Rozmiar -81354340
Data i czas opublikowania: 2018-06-13 09:35:53

Załączniki nr 1-5 do SIWZ - wersja edytowalna
Rozmiar -29028
Data i czas opublikowania: 2018-06-13 09:34:55

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Rozmiar -403773
Data i czas opublikowania: 2018-06-13 09:34:24

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -5433982
Data i czas opublikowania: 2018-06-13 09:34:09


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl