Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Remont Domu Studenta przy ul. Kościuszki 2 w Nysie - etap I.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP34/2018
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2018-07-10 godz. 10:30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - w Części 1, unieważnienie postępowania - w Części 2
Rozmiar -1457776
Data i czas opublikowania: 2018-07-16 10:36:19

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -727304
Data i czas opublikowania: 2018-07-10 13:36:09

Załączniki nr 1-5 do SIWZ - wersja edytowalna
Rozmiar -35743
Data i czas opublikowania: 2018-06-25 22:59:43

Załącznik nr 8 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Rozmiar -529153
Data i czas opublikowania: 2018-06-25 22:59:21

Załącznik nr 7 - Przedmiar robót
Rozmiar -291521
Data i czas opublikowania: 2018-06-25 22:58:46

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Rozmiar -470815
Data i czas opublikowania: 2018-06-25 22:58:13

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -7114932
Data i czas opublikowania: 2018-06-25 22:58:01


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl