Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenia z zakresu: „Certyfikowany kurs zaawansowane modelowanie 3D, MES, analiza dynamiczna”
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP37/2018
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2018-08-30 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -344822
Data i czas opublikowania: 2018-09-14 08:45:25

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -420663
Data i czas opublikowania: 2018-09-13 15:14:54

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -307621
Data i czas opublikowania: 2018-08-31 14:34:53

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -318793
Data i czas opublikowania: 2018-08-22 12:45:24


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl