Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu biurowego i oprogramowania
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP 10/2011
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2011-12-12; do godz. 10:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -1049331
Data i czas opublikowania: 2011-12-14 13:49:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -53094
Data i czas opublikowania: 2011-12-02 15:25:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -380213
Data i czas opublikowania: 2011-12-02 15:24:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl