Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenia z zakresu: „Skanowanie i drukowanie 3D”
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP39/2018
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2018-08-30 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -336138
Data i czas opublikowania: 2018-09-14 08:45:44

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -721158
Data i czas opublikowania: 2018-09-13 15:15:38

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -377847
Data i czas opublikowania: 2018-08-31 14:35:28

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -337277
Data i czas opublikowania: 2018-08-22 12:49:34


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl