Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Przygotowanie i przeprowadzenie kursu wykonywania prezentacji multimedialnych.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP40/2018
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2018-09-05 godzina 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -321018
Data i czas opublikowania: 2018-09-14 08:46:51

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -443248
Data i czas opublikowania: 2018-09-13 15:16:08

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -334251
Data i czas opublikowania: 2018-09-05 15:21:04

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -387385
Data i czas opublikowania: 2018-08-31 14:42:44

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -287199
Data i czas opublikowania: 2018-08-24 08:51:33


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl