Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa sprzętu medycznego i pomocy dydaktycznych.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO86/2018
Rodzaj postępowania
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2018-08-30 godz. 12:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -450924
Data i czas opublikowania: 2018-09-05 10:54:47

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -109403
Data i czas opublikowania: 2018-08-29 08:03:53

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -356495
Data i czas opublikowania: 2018-08-24 14:25:59


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl