Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Druk idostawa informatora mini w nakładzie 3000 egzemplarzy.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO87/2018
Rodzaj postępowania
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2018-08-31 godz. 12:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -771761
Data i czas opublikowania: 2018-09-05 10:55:07

Zmiana treści zaproszenia do złożenia oferty
Rozmiar -182510
Data i czas opublikowania: 2018-08-27 14:13:24

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -182609
Data i czas opublikowania: 2018-08-27 10:36:34


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl