Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa mikroskopu polaryzacyjnego.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   5/2018
Rodzaj postępowania
   Zapytanie ofertowe
Termin skladania ofert
   2018-09-05 godz. 12:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -501577
Data i czas opublikowania: 2018-09-13 15:12:46

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -98069
Data i czas opublikowania: 2018-08-31 08:07:32

Zapytanie ofertowe
Rozmiar -170001
Data i czas opublikowania: 2018-08-27 14:32:52


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl