Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenia z zakresu: „Programowanie sterowników PLC”
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP42/2018
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2018-09-28 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -317330
Data i czas opublikowania: 2018-10-10 10:25:48

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -430411
Data i czas opublikowania: 2018-10-05 13:31:44

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -654792
Data i czas opublikowania: 2018-09-28 14:06:50

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -1504837
Data i czas opublikowania: 2018-09-26 09:46:26

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -346693
Data i czas opublikowania: 2018-09-14 08:42:49


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl