Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) w okresie od 01.12.2018 r. do 31.12.2019 r.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP43/2018
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2018-10-15 godz. 10:30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -441061
Data i czas opublikowania: 2018-10-23 14:53:56

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -481887
Data i czas opublikowania: 2018-10-15 15:01:15

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -233166
Data i czas opublikowania: 2018-10-09 15:11:39

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa
Rozmiar -33280
Data i czas opublikowania: 2018-10-05 13:51:26

Załącznik nr 2a do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Rozmiar -32768
Data i czas opublikowania: 2018-10-05 13:51:09

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar -36864
Data i czas opublikowania: 2018-10-05 13:50:54

Załącznik nr 1a do SIWZ - Formularz cenowy
Rozmiar -53760
Data i czas opublikowania: 2018-10-05 13:50:35

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
Rozmiar -51712
Data i czas opublikowania: 2018-10-05 13:50:17

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Rozmiar -355788
Data i czas opublikowania: 2018-10-05 13:49:48

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -5607703
Data i czas opublikowania: 2018-10-05 13:49:34


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl