Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP44/2018
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2018-10-17 godz. 10:30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -432534
Data i czas opublikowania: 2018-10-23 14:54:31

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -474889
Data i czas opublikowania: 2018-10-17 15:00:11

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa
Rozmiar -33792
Data i czas opublikowania: 2018-10-08 12:36:58

Załącznik nr 2a do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Rozmiar -34816
Data i czas opublikowania: 2018-10-08 12:36:38

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar -38400
Data i czas opublikowania: 2018-10-08 12:36:23

Załącznik nr 1a do SIWZ - Formularz Cenowy
Rozmiar -101376
Data i czas opublikowania: 2018-10-08 12:33:50

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy
Rozmiar -66048
Data i czas opublikowania: 2018-10-08 12:33:34

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Rozmiar -352738
Data i czas opublikowania: 2018-10-08 12:29:34

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -265151
Data i czas opublikowania: 2018-10-08 12:28:01


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl