Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa sprzętu komputerowego
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP45/2018
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2018-10-16 godz. 10:30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -931185
Data i czas opublikowania: 2018-10-19 10:18:34

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -1000557
Data i czas opublikowania: 2018-10-16 14:38:32

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -185318
Data i czas opublikowania: 2018-10-10 10:54:51

Załącznik nr 5 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Rozmiar -142705
Data i czas opublikowania: 2018-10-08 14:48:19

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar -81498
Data i czas opublikowania: 2018-10-08 14:48:03

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa
Rozmiar -35840
Data i czas opublikowania: 2018-10-08 14:47:48

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar -42496
Data i czas opublikowania: 2018-10-08 14:47:30

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
Rozmiar -150016
Data i czas opublikowania: 2018-10-08 14:45:55

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Rozmiar -209489
Data i czas opublikowania: 2018-10-08 14:44:57

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -6054553
Data i czas opublikowania: 2018-10-08 14:43:08


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl