Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa (odnowienie) licencji wielostanowiskowej na pakiet oprogramowania antywirusowego
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP 2/2012
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2012-02-13 10:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -105226
Data i czas opublikowania: 2012-02-14 23:08:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -179979
Data i czas opublikowania: 2012-02-03 10:11:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -51903
Data i czas opublikowania: 2012-02-03 10:11:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl