Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenia z zakresu: Przygotowanie procesu dydaktycznego w Centrach Symulacji Medycznych na kierunku pielęgniarstwo zakończone egzaminem oraz certyfikatem.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO47/2018
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2018-10-30 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -327408
Data i czas opublikowania: 2018-11-09 15:03:52

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -423376
Data i czas opublikowania: 2018-11-08 15:00:39

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -334890
Data i czas opublikowania: 2018-10-30 12:55:23

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -332921
Data i czas opublikowania: 2018-10-19 13:42:54


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl