Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa symulatorów wysokiej wierności, fantomów, trenażerów, pomp infuzyjnych oraz specjalistycznego łóżka szpitalnego dla Centrum Symulacji Medycznych PWSZ w Nysie.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP48/2018
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2018-11-07 godz. 10:30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -1565287
Data i czas opublikowania: 2018-11-15 14:08:42

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -1438013
Data i czas opublikowania: 2018-11-07 16:30:38

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -489598
Data i czas opublikowania: 2018-11-05 09:52:09

Załącznik nr 9 do SIWZ - Formularz Techniczno-Cenowy - Część 3
Rozmiar -696832
Data i czas opublikowania: 2018-10-30 14:58:44

Załącznik nr 8 do SIWZ - Formularz Techniczno-Cenowy - Część 2
Rozmiar -800256
Data i czas opublikowania: 2018-10-30 14:58:22

Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularz Techniczno-Cenowy - Część 1
Rozmiar -2241024
Data i czas opublikowania: 2018-10-30 14:58:00

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy - Część 2 i Część 3
Rozmiar -150377
Data i czas opublikowania: 2018-10-30 14:57:34

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy - Część 1
Rozmiar -151897
Data i czas opublikowania: 2018-10-30 14:57:12

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw
Rozmiar -652800
Data i czas opublikowania: 2018-10-30 14:56:24

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa
Rozmiar -631808
Data i czas opublikowania: 2018-10-30 14:56:06

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Rozmiar -672256
Data i czas opublikowania: 2018-10-30 14:55:44

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar -640512
Data i czas opublikowania: 2018-10-30 14:55:29

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
Rozmiar -657920
Data i czas opublikowania: 2018-10-30 14:54:56

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Rozmiar -356679
Data i czas opublikowania: 2018-10-30 14:53:02

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -328108
Data i czas opublikowania: 2018-10-30 14:52:50


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl