Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie: Ćwiczenia symulacyjne TCCC (TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE).
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP51/2018
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2018-11-14 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -315052
Data i czas opublikowania: 2018-11-16 13:55:18

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -417287
Data i czas opublikowania: 2018-11-15 12:47:41

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -552747
Data i czas opublikowania: 2018-11-14 14:30:14

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -309638
Data i czas opublikowania: 2018-11-06 14:38:09


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl