Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie dla Techników Symulacji Medycznej.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP52/2018
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2018-11-21 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -324882
Data i czas opublikowania: 2018-12-06 14:39:22

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -433954
Data i czas opublikowania: 2018-12-04 15:21:16

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -551370
Data i czas opublikowania: 2018-11-21 15:14:17

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -129100
Data i czas opublikowania: 2018-11-20 12:31:39

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -317813
Data i czas opublikowania: 2018-11-13 11:39:07


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl