Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa drukarek
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP55/2018
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2018-11-27 godz. 10:30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -812306
Data i czas opublikowania: 2018-12-03 13:52:53

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -732897
Data i czas opublikowania: 2018-11-27 13:53:48

Załącznik nr 5 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Rozmiar -80146
Data i czas opublikowania: 2018-11-19 09:40:36

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa
Rozmiar -35840
Data i czas opublikowania: 2018-11-19 09:39:43

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar -42496
Data i czas opublikowania: 2018-11-19 09:35:26

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
Rozmiar -73216
Data i czas opublikowania: 2018-11-19 09:35:06

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar -80121
Data i czas opublikowania: 2018-11-19 09:34:38

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Rozmiar -208630
Data i czas opublikowania: 2018-11-19 09:34:15

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -6134939
Data i czas opublikowania: 2018-11-19 09:33:57


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl