Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Podniesienie praktycznych kompetencji studentów kierunku Finanse i Rachunkowość, poprzez udział w szkoleniach, kursach, warsztatach...
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP54/2018
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2018-11-28 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -385239
Data i czas opublikowania: 2018-12-18 09:49:49

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -808845
Data i czas opublikowania: 2018-12-17 11:45:37

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -477847
Data i czas opublikowania: 2018-11-28 15:17:26

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -137035
Data i czas opublikowania: 2018-11-22 15:10:38

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -313211
Data i czas opublikowania: 2018-11-19 10:41:32


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl