Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa notebooków
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP56/2018
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2018-12-03 godz. 10:30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -467925
Data i czas opublikowania: 2018-12-10 14:53:30

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -807981
Data i czas opublikowania: 2018-12-03 13:53:33

Załącznik nr 5 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Rozmiar -26112
Data i czas opublikowania: 2018-11-23 14:44:58

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar -64376
Data i czas opublikowania: 2018-11-23 14:44:36

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa
Rozmiar -35840
Data i czas opublikowania: 2018-11-23 14:44:19

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar -43008
Data i czas opublikowania: 2018-11-23 14:43:48

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
Rozmiar -67584
Data i czas opublikowania: 2018-11-23 14:43:30

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Rozmiar -203908
Data i czas opublikowania: 2018-11-23 14:43:12

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -5448197
Data i czas opublikowania: 2018-11-23 14:42:38


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl