Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Podniesienie praktycznych kompetencji studentów kierunku Kosmetologia, poprzez udział w szkoleniach, kursach, warsztatach, z podziałem na części
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP57/2018
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2018-12-20 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -482398
Data i czas opublikowania: 2018-12-31 07:50:19

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -1219597
Data i czas opublikowania: 2018-12-27 15:30:20

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -620596
Data i czas opublikowania: 2018-12-20 13:11:32

Ogłoszenie o zamówieniu - zmiany w Załączniku nr 1 i nr 2
Rozmiar -413527
Data i czas opublikowania: 2018-12-13 13:06:07

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -410550
Data i czas opublikowania: 2018-12-12 23:45:33


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl