Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Przewóz studentów PWSZ w Nysie na wyjazdy dydaktyczne oraz zawody i zgrupowania sportowe w 2019 r.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO149/2018
Rodzaj postępowania
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -700347
Data i czas opublikowania: 2019-01-03 10:10:23

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -248985
Data i czas opublikowania: 2018-12-19 22:55:58


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl