Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie z zakresu programowania urządzeń mobilnych dla środowiska Android dla pracowników dydaktycznych kierunku Informatyka.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP1/2019
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2019-01-22 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -344132
Data i czas opublikowania: 2019-01-31 09:34:40

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -493291
Data i czas opublikowania: 2019-01-25 09:32:43

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -366680
Data i czas opublikowania: 2019-01-22 14:03:56

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -320178
Data i czas opublikowania: 2019-01-11 09:08:11


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl