Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie dla kadry dydaktycznej z programu komputerowego Revit Architecture - stopień II
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP7/2019
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2019-03-12 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -315584
Data i czas opublikowania: 2019-03-22 13:01:01

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -439180
Data i czas opublikowania: 2019-03-19 14:06:19

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -331267
Data i czas opublikowania: 2019-03-12 15:07:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -342863
Data i czas opublikowania: 2019-03-01 11:04:05


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl