Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie dla studentów z programu komputerowego ArchiCAD - stopień I
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP13/2019
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2019-03-12 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -306924
Data i czas opublikowania: 2019-03-22 13:07:35

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -430017
Data i czas opublikowania: 2019-03-19 14:14:47

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -322132
Data i czas opublikowania: 2019-03-12 15:53:32

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -370106
Data i czas opublikowania: 2019-03-01 11:08:49


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl