Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Przeprowadzenie szkolenia w zakresie „Ratownik wodny” oraz „Sternik motorowodny”
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP16/2019
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2019-03-12 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -324486
Data i czas opublikowania: 2019-03-22 13:14:27

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -435728
Data i czas opublikowania: 2019-03-19 14:15:20

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -369892
Data i czas opublikowania: 2019-03-12 15:54:31

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -315704
Data i czas opublikowania: 2019-03-01 11:10:54


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl